• namaka núm. 14Haumea Edicions SL

  Namaka núm. 14

  5.95 Iva inclòs
 • Revista Namaka núm. 15Haumea Edicions SL

  Namaka núm. 15

  5.95 Iva inclòs
 • Capsa regal estàndard

  9.50 per la capsa regal i 34.00 Iva inclòs / any
 • Haumea Edicions SL

  Namaka núm. 16

  5.95 Iva inclòs
 • Descobreix Namaka per 1 €

  1.00 per la capsa regal i 5.65 cada 2 mesos
 • Revista infantil Namaka - Revista n. 17

  Namaka núm. 17

  5.95 Iva inclòs
 • Lot del primer any a la Revista Namaka - Revista infantil

  1r any de Namaka

  26.00 Iva inclòs
 • Lot del segon any a la revista infantil Namaka

  2n any de Namaka

  26.00 Iva inclòs
 • Namaka núm. 18

  5.95 Iva inclòs
 • Subscripció anual digital en català

  25.00 Iva inclòs / any
 • Namaka núm. 19

  5.95 Iva inclòs
 • 3r any de Namaka

  26.00 Iva inclòs
 • Namaka núm. 20

  5.95 Iva inclòs
 • Namaka núm. 21

  5.95 Iva inclòs
 • Namaka núm. 22

  5.95 Iva inclòs