La revista Namaka número 12 ca d’arbres, troncs i fulles