La revista Namaka número 13 va de museus, art i altres bogeries